Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi tỉnh Trà Vinh năm 2015

 Tiếp đoàn về phía tỉnh Trà Vinh có bà Đặng Thị Phương – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập và xóa mù chữ tỉnh Trà Vinh, bà Nguyễn Thị Nghiệp – Trưởng Ban Văn hóa xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, thầy Nguyễn Thành Nguyện – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập và xóa mù chữ tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo Ban chỉ đạo phổ cập và xóa mù chữ các huyện, thị, thành phố, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố.


      Báo cáo với đoàn kiểm tra về quá trình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tỉnh Trà Vinh cho biết: Về mạng lưới trường lớp, tính đến năm học 2014 – 2015 toàn tỉnh có 117 trường, có 1.239 nhóm lớp, trong đó có 43 nhóm nhà trẻ, 1.196 lớp mẫu giáo, có 1.140 phòng học với 965 bộ thiết bị dạy học tối thiểu, có 10 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Trong năm học 2014 – 2015 huy động trẻ đến trường được trên 35.300 trẻ so với năm học 2011 – 2012 số trẻ hoàn thành chương trình Giáo dục Mầm non tăng trên 7.500 trẻ. Trẻ mẫu giáo 05 tuổi ra lớp được học chương trình giáo dục mầm non, được theo dõi sự phát triển theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 05 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, trẻ đến trường được chăm sóc, giáo dục tốt, công bằng, đảm bảo 100% trẻ 05 tuổi dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn được chuẩn bị tốt tiếng Việt trước khi vào lớp 1, về công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, hiện nay tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hiện có 2.240 người, trong đó có 242 người, giáo viên 1.606 người và nhân viên là 392 người. 


      Về kết quả triển khai thực hiện các điều kiện tiêu chuẩn phổ cập Giáo dục Mầm non trẻ 05 tuổi: Năm học 2011 – 2012 toàn tỉnh công nhận được 13/105 xã phường, thị trấn, năm học 2012 – 2013 toàn tỉnh công nhận được 20/105 xã phường, thị trấn, năm học 2013 – 2014 toàn tỉnh công nhận được 44/105 xã phường, thị trấn và công nhận 02 đơn vị cấp huyện, năm học 2014 – 2015 toàn tỉnh công nhận được 27/105 xã phường, thị trấn và 06 đơn vị cấp huyện.

     

      Tính đến tháng 11/2015 toàn tỉnh có 104/105 xã, phường, thị trấn và 8/8 đơn vị huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi. Sau khi nghe qua báo cáo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và thảo luận những vấn đề mà Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong thời gian qua và đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại 05 đơn vị cấp huyện, thành phố và 10 đơn vị cấp xã của: huyện Cầu Ngang, Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè và Thành phố Trà Vinh.


      Sáng ngày 13/04 Đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phổ cập và xóa mù chữ tỉnh Trà Vinh để đánh giá kết quả kiểm tra công nhận Trà Vinh hoàn thành phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi năm 2015. Theo đánh giá của Trưởng đoàn kiểm tra bà Lý Thị Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non thì qua 03 ngày kiểm tra tại tỉnh Trà Vinh về công tác phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi giai đoạn 2011 – 2015 : Thì tỉnh Trà Vinh đã đạt chuẩn các điều kiện về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi  như: Đối với tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trường lớp, phòng học, đội ngũ giáo viên, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đều đạt trên 85%.....Như vậy đến thời điểm tháng 11/2015, toàn tỉnh Trà Vinh có 104/105 xã, phường, thị trấn, 08/08 huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Mầm non trẻ 05 tuổi  theo quy định. Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định, công nhận tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2015.Bà Lý Thị Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non phát biểu tại buổi làm việc


      Phát biểu với Ban chỉ đạo phổ cập và xóa mù chử tỉnh Trà Vinh bà Lý Thị Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non đề nghị Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục tỉnh Trà Vinh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non theo hướng chuẩn, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân. Trong quá trình xây mới, cải tạo phòng học, công trình vệ sinh cần áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng trường học và có sự tham gia của các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Cần có kế hoạch và giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, trước mắt ưu tiên 01 xã chưa đạt chuẩn để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn Phổ cập Giáo dục Mầm non trẻ 05 tuổi; quan tâm công tác bảo quản, khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, đặc biệt đối với những trang thiết bị hiện đại. Trong việc xây dựng môi trường giáo dục và nội dung giáo dục cần chú ý, quan tâm yếu tố bản sắc văn hóa của dân tộc, vùng miền. Tiếp tục rà soát, có lộ trình bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo theo quy định, tích cực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ, đặc biệt độ tuổi trẻ nhà trẻ; nâng cao tỷ lệ học 2 buổi/ngày, tỷ lệ ăn bán trú cho trẻ; tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, cần phát huy hiệu quả nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn; chú trọng đảm bảo môi trường an toàn và vệ sinh cho trẻ.Bà Đặng Thị Phương – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban

chỉ đạo phổ cập và xóa mù chử tỉnh Trà Vinh phát biểu tại buổi làm việc.


      Phát biểu tại buổi làm việc bà Đặng Thị Phương – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập và xóa mù chữ tỉnh Trà Vinh tiếp thu và ghi nhận những ý kiến mà đoàn đã nêu ra, bên cạnh đó Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thị Phương cũng thông tin đến đoàn về tình hình thực hiện đề án hệ thống hóa mạng lưới trường lớp, sẽ kiện toàn bổ sung đội ngũ giáo viên trong đề án này và Sở Giáo dục sẽ hoàn thành đề án này trong năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Đoàn kiểm tra về kiến nghi, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa đến ngành Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, trong đó đặc biệt là Giáo dục Mầm non .


Ký kết biên bản giữa tỉnh Trà Vinh và Bộ Giáo dục

                                                              

                                                                                                                          Thực hiện : Ngọc Hà